Minnesanteckningar                                                                               Styrelsemöte 08-02-24

                                                                                                                                   Lavsjö skola

 

 

Deltagare:

Steve

Lars-Göran

Bernt

Larsa

Egon

 

Detta diskuterades:

? Vår ekonomi är god. Vi har ett litet överskott i vår kassa.

? Vi är nu 16 st ordinarie jaktmedlemmar i laget. Beslutade att föreslå jaktstämman att 3 nya medlemmar skall hälsas välkomna från vår “väntelista”. Dessutom skall en ung jägare inbjudas för “provjakt”. De nya medlemmarna skall förutom ordinarie jaktavgift betala en symbolisk startavgift på 500 kronor. Ung “provjägare” betalar bara jaktavgift.

? Två gästjägare skall bjudas in. L-GA tillfrågar i första hand förra årets gästjägare. Gästjägare betalar 4000 för en jaktvecka.

? Jaktavgift för 2008 beslutades till 2500 kronor (oförändrad). Tillkommer som vanligt “slaktavgiften” för de som delar på kött. 

? 25 saltstenar skall sättas ut under våren. Stenarna finns att hämta hos L-GA i början av mars.

 

Arbete och förberedelser inför jakt:

 Vedhållning och röjning/märkning av pass diskuterades. Bl a på grund av att många medlemmar i jaktlaget inte bor på orten har arbetet med att hålla passen i ordning blivit lite eftersatt. Vi beslutade därför att listan för passansvar skall uppdateras. Passansvarig har som förut ansvar för att tilldelade pass håll i ordning ( ved, röjning och märkning)  L-GA ansvar för att passlistan  läggs in på vår hemsida så att varje jaktmedlem lättare kan se sitt ansvar. Steve ansvarar för att nya märkband köps in så att våra pass i samband med septemberjakten får en enhetlig märkning.

 

Övrigt:

? Jaktstämma med grilleftermiddag skall genomföras under jaktveckan i september -08

? Älgjakten startar lördagen den 6 september 2008.

 Ang björnjakten som är under planering, tillsammans med övriga jaktlag i området, så kommer mer info senare.

 

Vid tangentbordet

Steve